Privacy Policy

Privacyreglement Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel
In ons privacybeleid gebruiken we een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookiebleid: een klein bestandje dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel website;

reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).


1. Uitleg van de regels
Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel mag de door u verstrekte informatie niet zomaar verwerken. De privacywet is bedoeld om de privacy van individuen te beschermen. Deze wetgeving beperkt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen. Gebaseerd op deze wet, Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel heeft de plicht tegenover haar klanten:

 • geïnformeerd te worden over de manier waarop en het doel waarmee gegevens worden verzameld Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading wordt verwerkt;
 • te rapporteren wie de gegevens kan inzien;
 • toestemming vragen om bepaalde gegevens te verwerken.

Uw privacy is belangrijk. Dat is de reden Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading geeft uitleg in deze voorschriften hoe zij met uw gegevens omgaan, wat het doel is van hun gebruik en voor de verwerking van welke gegevens Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel vraag expliciet om uw toestemming.


2. De persoonlijke gegevens die Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading gebruikt en het gebruiksdoel
Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel verwerkt uw persoonsgegevens al dan niet wanneer u klant wordt van Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel, bezoek de website, meld u aan voor nieuwsbrieven van Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel, via het contactformulier of per e-mail wanneer u contact met ons opneemt of een medewerker van Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel. Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • maak de overeenkomst waarmee klanten Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading financieel en administratief sluitend;
 • onze diensten kunnen leveren;
 • onze verplichtingen als werkgever nakomen;
 • zo nodig klanten of geïnteresseerden bereiken;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen / optimaliseren.
IP-adressen / cookies
Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:
 • registreren welke internetsite / internetpagina's u bezoekt;
 • de functionaliteit en inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden in welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten geïnteresseerd zijn;
 • ervoor te zorgen dat u niet altijd dezelfde informatie ontvangt;
 • het assortiment verbeteren.

Uitleg over het plaatsen van cookies
Wanneer u onze website bezoekt, worden er automatisch cookies geplaatst, wat betekent dat wij bepaalde informatie vanaf uw IP-adres moeten bijhouden. Dit omvat informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent. 

3. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel organisatie, tenzij:

 • dat vereist is door een wettelijke regeling;
 • dat is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading is met u gesloten;
 • u heeft hiervoor toestemming gegeven.


4. Taken / beveiligde toegang / vertrouwelijkheid / opslagperiode

  Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet. Dit betekent (onder meer) dat gegevens uitsluitend worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en op een behoorlijke / zorgvuldige manier conform de wet en dit Reglement.
  Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen worden verkregen door het personeel van Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading, tenzij anders bepaald in deze regels. Al uw persoonsgegevens worden verstrekt door Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Beveiliging bestaat uit:
  • de medewerkers van Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alles Etoile Luxury Vintage / Verstrekte persoonsgegevens van Atlantis Trading;
  • Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem in overeenstemming met de wet te beschermen tegen inbreuken van buitenaf;
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede administratie. Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading hanteert een periode van twee jaar na de laatste aankoop / bestelling / factuur, waarna de gegevens zijn vernietigd. De wet kan een nieuwe bewaartermijn voorschrijven. Als, Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading houdt zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

  5. Uw rechten als betrokkene

  • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welk doel;
  • inzagerecht: het recht op inzage en kopie van deze gegevens voor zover de privacy van een andere partij daardoor niet wordt geschaad;
  • het recht om gegevens indien nodig te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen (recht op correctie en verwijdering). Het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te verzoeken kan alleen worden vervuld als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanzienlijk belang is en de gegevens niet mogen worden bewaard op grond van een wettelijke regeling;
  • het recht van bezwaar: het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

  Als u uw rechten wilt gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@etoileluxuryvintage.com. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw bestand informatie bevat die interessant is of kan zijn voor anderen. U ontvangt bericht van Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.
  Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel opnemen en proberen Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel om met je naar buiten te komen.

  Heeft u een (andere) opmerking / vraag / suggestie? Hiervoor kunt u ook schriftelijk contact met ons opnemen.
  natuurlijk, Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel gaat ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met de daarbij verstrekte persoonsgegevens.

  Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Etoile Luxury Vintage / Atlantis-handel.

  Privacyverklaring Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading versie mei 2018